Macedonii

DARMOWE rozmowy bez limitu do wszystkich numerów Lycamobile w Macedonii po ka?dym do?adowaniu

Lycamobile w?a?nie trafi?a do Macedonii! Aby uczci? kolejny punkt w naszej mi?dzynarodowej sieci, która obejmuje teraz ju? 21 krajów, oferujemy Ci rozmowy bez limitu do wszystkich numerów Lycamobile w Macedonii ca?kowicie ZA DARMO!
Oferta jest ograniczona czasowo, wi?c nie tra? czasu! Do?aduj konto i korzystaj z tej niesamowitej oferty!
Popro? o darmow? kart? SIM dla swoich przyjació? i rodziny

Regulamin promocji:

DARMOWE rozmowy bez limitu dotycz? wy??cznie po??cze? z oraz do numerów Lycamobile. Aby móc korzysta? z oferty, wystarczy do?adowa? konto. Oferta jest wa?na jedynie do ko?ca miesi?ca kalendarzowego, w którym mia?o miejsce do?adowanie. Je?eli Klient nie do?aduje konta, promocyjna oferta nie obowi?zuje. Promocja wa?na do 29/02/2020.

Inne Usługi

Dostępne z