Darmowe rozmowy na Ukrain?

Nielimitowane DARMOWE rozmowy do wszystkich numerów Lycamobile na Ukrainie Z ka?dym do?adowaniem

Lycamobile jest ju? na Ukrainie! Aby uczci? kolejny kraj w naszej mi?dzynarodowej sieci, która obejmuje teraz ju? 23 kraje, oferujemy Ci rozmowy bez limitu do wszystkich numerów Lycamobile na Ukrainie ca?kowicie ZA DARMO!

Oferta jest ograniczona czasowo, wi?c nie tra? czasu! Do?aduj konto i korzystaj z tej niesamowitej oferty!

Doladuj teraz
Regulamin

Oferta nielimitowane DARMOWE rozmowy jest przeznaczona tylko do dzwonienia na numery Lycamobile na Ukrainie. Aby aktywowa? ofert? trzeba do?adowa? konto. Oferta jest wa?na w miesi?cu kalendarzowym, w którym do?adowanie zosta?o dokonane. Je?eli nie do?adujesz konta, oferta promocyjna nie obowi?zuje. Twój stan konta musi wykazywa? minimalnie 5gr, aby móc korzysta? z oferty. Lycamobile zastrzega sobie prawo do zmian w tej ofercie lub tym regulaminie oraz do wycofania oferty przy wcze?niejszym powiadomieniu.

Promocja jest wa?na do 29/02/2020

Inne Usługi

Dostępne z