Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Taryfa SMART

Stawki w Lyca Mobile SMART planie dla połączeń na terenie Niemcy

Stacjonarne (za minutę)

Krajowe (za minutę)

Smart tarrif

5ct

komórkowe (za minutę)

komórkowe (za minutę)

Smart tarrif

12ct

Lyca-Lyca(za minutę)

Lyca-Lyca (za minutę/za smsa)

Smart tarrif

9ct*/15ct

smsy(za smsa)

smsy (za smsa)

Smart tarrif

15ct

Stawki za połączenia międzynarodowe w Lyca Mobile SMART Tariff

zNiemczechNiemczech

Popularne kraje Stawki za połączenia komórkowe

Jak aktywować i zmienić Lyca Mobile Standard Plan na Lyca Mobile SMART tariff?
Switching is easy and simple
Wystarczy wysłać sms o treści SMART pod numer 2020.

Zasady i Warunki oferty:
Taryfa Lyca Mobile SMART jest ważna od 01/07/2015. Klienci mogą zmienić taryfę ze Standard na Smart w dowolnym czasie. Jednakże, klienci muszą używać taryfy Smart przez przynajmniej 30 dni, zanim powrócą do taryfy Standard. Lyca Mobile zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków oferty, a także do wycofania tego planu w dowolnym czasie, przy zachowaniu odpowiedniego okresu poniformowania nowych klientów. Okres promocyjny jest ważny od 01/07/2015.

Inne Usługi