Pole? znajomemu

Jak to dzia?a?

Otrzymaj 5 € gratis za ka?d? osob? która dzi?ki Tobie do??czy do naszej sieci. Z naszym programem Pole? Znajomemu to naprawd? proste.

Pole? nasz? sie? swoim bliskim w jakimkolwiek z 16 krajów Lycamobile. Jak otrzymaj? oni swoj? kart? SIM i dokonaj? do?adowania, Ty otrzymasz 5 € do?adowania GRATIS*. Im wi?cej osób przekonasz do naszej sieci, tym wi?cej otrzmasz ?rodków. Dodatkowo, czeka Ci? jeszcze wi?cej korzy?ci w postaci wyj?tkowych ofer Lycamobile, takich jak nielimitowane po??czenia w obr?bie wybranych krajów Lycamobile i wiele innych.

Zaloguj si? do Moja Lycamobile

Po wybraniu opcji "Pole? znajomemu". wybierz kraj w którym przebywa wybrana osoba oraz podaj jej adres e-mailowy.

Twój znajomy otrzymuje e-mail

Do Twojego bliskiego zostanie wys?ane zaproszenie do zamówienia karty SIM Lycamobile wraz z linkiem gdzie mo?e takiego zamówienia dokona?. Wa?ne jest, aby nie zapomnia? poda? Twojego numeru telefonu Lycamobile podczas sk?adania zamówienia.

Otrzymujesz 5 € gratis

W ci?gu 24h od momentu, kiedy polecona przez Ciebie osoba wykona pierwsze do?adowanie, Ty otrzymasz 5 € do?adowania gratis.

Zapoznałem się i zgadzam się z Warunki oferty

Inne Usługi

Dostępne z