Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Międzynarodowy transfer środków

Przelej środki ze swojego konta Lyca Mobile na inne konto Lyca Mobile na arenie międzynarodowej!

Łatwo przenieś swój kredyt mobilny znajomym i rodzinie dzięki Lyca Mobile:

Usługa transferu środków Lyca Mobile umożliwia bezpieczne przeniesienie kredytu mobilnego z konta Lyca Mobile do innego operatora komórkowego na świecie. Oznacza to, że możesz przekazać kredyt swoim znajomym i rodzinie za granicą!

Jak korzystać z międzynarodowego transferu czasu antenowego

Wyślij kredyt za pomocą krótkiego kodu (USSD): Opcja 1

Postępuj zgodnie z instrukcjami, wybierając * 177# i postępuj zgodnie z instrukcjami

Uwaga: : Numer telefonu komórkowego odbiorcy należy wpisać wraz z kodem kraju, np. 009177XXXXXXXXX

LUB

Wyślij kredyt SMS-em: Opcja 2

Aby uzyskać nominał: Tekst GETDEN, a następnie numer docelowy z kodem kraju do 1777
Aby wysłać kredyt: napisz AIRTT, a następnie numer docelowy z kodem kraju, a następnie nominał do 1777

LUB

Wyślij środki za pomocą  My Lyca Mobile: Opcja 3

Zaloguj się do My Lyca Mobile, kliknij zakładkę „International Airtime Transfer” po lewej stronie, wpisz kraj odbiorcy, numer telefonu i kwotę, którą chcesz wysłać. Oboje otrzymacie SMS-owe potwierdzenie transakcji..

My Lyca Mobile

Regulamin: Przelewy międzynarodowe
 1. Niniejsze warunki („Warunki ACT”) mają zastosowanie do korzystania z usług przelewu bezprzewodowego („ACT”) świadczonych.
 2. Ogólne warunki Lyca Mobile („Ogólne warunki”) mają nadal zastosowanie do niniejszych uzupełniających warunków ACT, które można znaleźć na stronie Zasady i warunki…
  W przypadku konfliktu między nimi a Warunkami ACT i Warunkami Ogólnymi, w takim przypadku zastosowanie będą miały Warunki ACT.
 3. Za każdym razem, gdy potwierdzisz Polecenie Przelewu Połączeniowego, uzna się, że akceptujesz niniejsze Warunki ACT; Twoim obowiązkiem jest przeczytanie i upewnienie się, że rozumiesz Regulamin ACT.
 4. Lyca Mobile udostępnia usługę tylko naszym „Klientom ACT”, czyli tym naszym klientom, którzy posiadają numer Lyca Mobile. Usługa umożliwia korzystanie z Lyca Mobile w celu przeniesienia środków na innego klienta konta operatora telefonii komórkowej („Przelew ACT”). Oznacza to, że musisz być Klientem ACT, aby dokonywać Przelewów ACT.
 5. Aby dokonać przelewu ACT z Lyca Mobile przez SMS:
  1. Następnie, po otrzymaniu SMS-a uzupełniającego od Lyca Mobile, odpowiedz wybierając żądaną kwotę +91xxxxxxxxx (+kod kraju z odpowiednim numerem telefonu komórkowego odbiorcy) na numer 1777 gdzie 91xxxxxxxxx (+kod kraju z odpowiednim numerem telefonu komórkowego zamierzony adresat).
  2. Wybierz kwotę kredytu czasu antenowego do przesłania w [funtach szterlingach (GBP)] i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby potwierdzić i zakończyć przelew.
  SMSC
  Uzyskaj nominał Przelew czasu antenowego
  Słowo kluczowe GETDEN AIRTT
  Krótki kod 1777 1777
  Formatuj <GETDEN> <DES_NO> <AIRTT> <DES_NO> <DENOMINATION>
 6. To make a transfer from your Lyca Mobile account via USSD:
  USSD
  Krótki kod *177#

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przenieść saldo.
  2. Musisz: Upewnić się, że używasz prawidłowego numeru telefonu komórkowego dla zamierzonego odbiorcy przelewu. Po przesłaniu nie można cofnąć transakcji, nie można odzyskać kredytu, nawet jeśli został wysłany przez pomyłkę.
  3. Podejmij wszelkie rozsądne kroki, aby uniknąć przypadkowego wykonania przelewu; oraz
  4. Podejmij wszelkie rozsądne kroki, aby Twój telefon komórkowy był bezpieczny i zabezpieczony, aby inne osoby nie mogły dokonywać przelewów za pomocą Twojego telefonu bez Twojej zgody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zgubiony lub skradziony kredyt. Wszelkie zwroty będą według naszego wyłącznego uznania po przeprowadzeniu dochodzenia.
 7. Możesz dokonać przelewu za pomocą kredytu Lyca Mobile tylko do wysokości kredytu na Twoim koncie (po odliczeniu wszelkich opłat). Nie możesz dokonać przelewu za pomocą bonusu, darmowego lub promocyjnego kredytu, który mogliśmy Ci zapewnić. W przypadku niewystarczających środków na koncie, przelew może nie zostać zrealizowany lub Twoje konto może zostać obciążone, a opłaty potrącone z Twojego następnego doładowania.
 8. Usługa ACT nie jest dostępna w scenariuszach roamingowych.
 9. Przelewy ACT mogą zawierać opłatę transakcyjną, która zostanie podana na naszej stronie internetowej. W tym celu prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany obowiązujących opłat za uprzednim pisemnym powiadomieniem, które będzie publikowane na naszej stronie internetowej i aktualizowane co miesiąc.
 10. Powiadomimy Cię o wszelkich opłatach za Przelew ACT przed potwierdzeniem Przelewu ACT. Jeśli nie zgadzasz się z opłatami, prosimy o nie potwierdzanie przelewu ACT; kontynuacja będzie równoznaczna z akceptacją takich opłat. Możemy potrącić takie opłaty z salda konta Lyca Mobile po potwierdzeniu przelewu ACT.
 11. Wszelkie przekazane środki na połączenia będą miały taką samą ważność na koncie odbiorcy, jak na koncie nadawcy.
 12. Lyca Mobile może zmienić niniejsze Warunki ACT w dowolnym momencie z 30-dniowym pisemnym powiadomieniem, takie powiadomienie zostanie umieszczone na tej stronie internetowej.
 13. Lyca Mobile może odmówić przeniesienia ACT, jeśli wymaga tego prawo.
 14. Lyca Mobile może od czasu do czasu ograniczyć kwotę przelewu ACT, liczbę przelewów ACT dziennie lub inną częstotliwość okresową według własnego uznania. Można to zrobić, aby ogólnie zapobiegać oszustwom, nadużyciom i przestępczości.
 15. Lyca Mobile nie ponosi odpowiedzialności za usługi, z których może skorzystać odbiorca w sieci operatora odbiorcy. Lyca Mobile polega na swoim podstawowym dostawcy usług, aby świadczyć usługi w bezpieczny sposób, zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 16. Lyca Mobile zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji usługi w dowolnym momencie. W przypadku wycofania lub zmodyfikowania usługi przez Lyca Mobile zaktualizujemy stronę internetową i nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami.