Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Nigeria Plan

Nigeria Plan

20,00

28 Days

200 Minuty National & Nigeria landline & Mobile

EU Roaming

Obecni klienci: Wybierz *139*510# i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie lub Tekst 510 do 3535